Split Stranding Dies

Se som

Splittede dyser brukes ofte som erstatning for vanlige bunting-, strand- og komprimeringsdyser for å dramatisk redusere oppsetttiden til strandingsmaskiner. Bruken av delte dyser minimerer nødvendigheten av å hvile en maskin.